Çokgenler ve Özellikleri: Bilmeniz Gerekenler

Çokgenler ve özellikleri nelerdir? Çokgenler, en az üç kenarı olan ve düzlemde bulunan çok açılı şekillerdir. Farklı türlerde çokgenler vardır ve her birinin farklı özellikleri bulunur. Bu makalede, çeşitli çokgen türlerinin özelliklerini öğrenebilirsiniz.

Çokgenler ve özellikleri nelerdir? Çokgenler, matematiksel şekillerdir ve birçok kenarı ve açısı vardır. Çokgenler, en az üç kenarı olan şekillerdir. Kenarlar, çokgenin yan yüzeylerini oluşturan doğru parçalardır. Açılar, çokgenin içindeki iki kenarın birleştiği noktada oluşan bükülmelerdir. Çokgenlerin farklı türleri vardır, örneğin üçgen, dörtgen, beşgen gibi. Üçgen, üç kenarı ve üç açısı olan bir çokgendir. Dörtgen, dört kenarı ve dört açısı olan bir çokgendir. Beşgen, beş kenarı ve beş açısı olan bir çokgendir. Çokgenlerin özellikleri, her tür için farklı olabilir, ancak genellikle simetri, iç açıların toplamı ve çevre gibi özellikleri içerir.

Çokgenler, en az üç kenarı olan ve kapalı bir şekle sahip olan geometrik şekillerdir.
Üçgen, en basit çokgen türüdür ve üç kenarı vardır.
Dörtgen, dört eşit veya farklı uzunluktaki kenarı olan bir çokgendir.
Bir yamuk, iki çift paralel kenara ve farklı uzunluktaki diğer iki kenara sahiptir.
Çember, sonsuz sayıda kenarı olan bir çokgen değildir, ancak yine de kapalı bir şekle sahiptir.
 • Bir deltoid, iki çift eşit uzunluktaki kenara ve bir iç açıya sahip bir çokgendir.
 • Bir paralelkenar, zıt kenarları paralel olan bir dörtgendir.
 • Bir beşgen, beş kenarı olan bir çokgendir.
 • Bir altıgen, altı kenarı olan bir çokgendir.
 • Bir yedigen, yedi kenarı olan bir çokgendir.

Çokgenlerin Özellikleri Nelerdir?

Çokgenler, en az üç kenarı olan ve düzlemdeki noktaların birleşimiyle oluşan çokgen şekillerdir. Çokgenlerin bazı ortak özellikleri vardır:

Çokgenler Kenar Sayısı Açılarının Toplamı
Dörtgen 4 360 derece
Üçgen 3 180 derece
Beşgen 5 540 derece

Kenar Sayısı: Çokgenlerin en az üç kenarı vardır. Daha fazla kenarı olan çokgenlere ise özel isimler verilir, örneğin beş kenarlı bir çokgene “beşgen” denir.

Çokgenlerin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

Çokgenler, kenar sayılarına ve açı özelliklerine göre sınıflandırılabilir. İşte bazı yaygın çokgen türleri:

 • Çokgenlerin sınıflandırılması, kenar sayılarına göre yapılır.
 • Üçgenler, dörtgenler ve çokgenler olmak üzere temel olarak üç gruba ayrılır.
 • Üçgenler, 3 kenarı olan çokgenlerdir ve kenar sayısına göre sınıflandırılır: eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen, çeşitkenar üçgen.

– Üçgen: En basit çokgen türüdür ve üç kenarı vardır.

Çokgenlerin Alanı Nasıl Hesaplanır?

Çokgenlerin alanı, şeklin türüne bağlı olarak farklı şekillerde hesaplanır. İşte bazı yaygın çokgenlerin alan hesaplama yöntemleri:

 1. Çokgenin tüm kenar uzunluklarını bulun.
 2. Çokgenin çevresini hesaplayın. Bunun için kenar uzunluklarını toplayın.
 3. Çokgenin iç açılarını hesaplayın. Bunun için iç açıların toplamı formülünü kullanın: (n-2) * 180, n çokgenin kenar sayısıdır.
 4. İç açıları kullanarak, çokgenin yüksekliğini ve taban uzunluğunu bulun. Bu adım, çokgenin türüne bağlı olarak değişebilir.
 5. Çokgenin alanını hesaplayın. Alan, taban uzunluğunu yükseklikle çarparak bulunur: Alan = Taban uzunluğu * Yükseklik / 2.

– Üçgen: Üçgenin alanı, taban uzunluğu ile yükseklik değerinin çarpımının yarısı olarak hesaplanır. Alan = (taban * yükseklik) / 2 formülü kullanılır.

Çokgenlerin Çevresi Nasıl Hesaplanır?

Çokgenlerin çevresi, kenar uzunluklarının toplamı olarak hesaplanır. İşte bazı yaygın çokgenlerin çevre hesaplama yöntemleri:

Kare Dikdörtgen Üçgen
Kenar uzunluğunun 4 katı Tüm kenar uzunluklarının toplamı Tüm kenar uzunluklarının toplamı
Çevre = 4 * kenar uzunluğu Çevre = 2 * (kısa kenar + uzun kenar) Çevre = kenar 1 + kenar 2 + kenar 3

– Üçgen: Üçgenin çevresi, kenar uzunluklarının toplamıdır. Çevre = kenar1 + kenar2 + kenar3 formülü kullanılır.

Çokgenlerin Yüzey Alanı Nasıl Hesaplanır?

Çokgenlerin yüzey alanı, şeklin türüne bağlı olarak farklı hesaplama yöntemleri kullanılır. İşte bazı yaygın çokgenlerin yüzey alanı hesaplama yöntemleri:

Çokgenlerin yüzey alanı, kenar uzunluklarına ve şekillerine bağlı olarak farklı formüller kullanılarak hesaplanır.

Çokgenler, yüzey alanı, kenar uzunluğu, formül, hesaplama

– Üçgen: Üçgenin yüzey alanı, taban uzunluğu ile yükseklik değerinin çarpımının yarısıdır. Alan = (taban * yükseklik) / 2 formülü kullanılır.

Çokgenlerin İç Açıları Nasıl Hesaplanır?

Çokgenlerin iç açıları, şeklin türüne ve kenar sayısına bağlı olarak farklı hesaplama yöntemleri kullanılır. İşte bazı yaygın çokgenlerin iç açı hesaplama yöntemleri:

Çokgenlerin iç açıları, (n-2) * 180 formülüyle hesaplanır, burada n çokgenin kenar sayısını temsil eder.

– Üçgen: Üçgenin iç açıları, toplamda 180 dereceye eşittir. Örneğin, eşkenar üçgende her açı 60 derecedir.

Çokgenlerin Dış Açıları Nasıl Hesaplanır?

Çokgenlerin dış açıları, şeklin türüne ve kenar sayısına bağlı olarak farklı hesaplama yöntemleri kullanılır. İşte bazı yaygın çokgenlerin dış açı hesaplama yöntemleri:

Çokgenlerin dış açıları nasıl hesaplanır?

1. İlk olarak, çokgenin iç açılarını bulmanız gerekmektedir. İç açılar, çokgenin köşeleri arasındaki açılardır.

Çokgenin iç açılarını nasıl bulabiliriz?

2. Çokgenin iç açılarını bulmak için, (n – 2) * 180 formülünü kullanabilirsiniz. Burada n, çokgenin köşe sayısını temsil etmektedir.

Çokgenin dış açıları nasıl hesaplanır?

3. Çokgenin dış açıları, 180 derece ile iç açıların toplamının farkını alarak hesaplanır. Yani dış açı = 180 – iç açıdır.

– Üçgen: Üçgenin dış açıları, iç açılara göre tamamlayıcıdır. Yani her iç açının tamamlayıcısı ile toplamı 180 dereceye eşittir.


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti